Certificare psihoterapeut sub supervizare

Asociatia de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa

Criteriile de certificare pentru treapta de specializare psihoterapeut sub supervizare

Asociatia de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa

O persoana poate primi certificat de psihoterapeut practicant sub supervizare in hipnoterapie integrativa cadrul Asociatiei de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa  dupa ce a parcurs 500 de ore de formare- teorie si aplicatii-, 250 de ore de autocunoastere si dezvoltare personala din perspectiva Asociatiei de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa, a sustinut examenul scris din 500 de pagini de bibliografie obligatorie, a sustinut examenul practic, a intocmit lucrarea de dizertatie pentru etapa de psihoterapeut practicant sub supervizare si a intocmit cel putin un referat (de minim 25 de pagini) din bibliografia recomandata.